Fraudebeleid

Bezoekadres:

Goudsesingel 96
3011 KD Rotterdam
Telefoon: 0108990432 E-mail: [email protected]

Postadres:

Postbus 575
3000 AN Rotterdam
IBAN: NL41 INGB 0007395144 KvK Rotterdam: 75354608 AFM-Nummer: 12046794
Alicia probeert uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, maar helaas wordt dit vertrouwen wel eens geschaad door een kleine groep klanten. Er is onderzoek gedaan naar verzekeringsfraude en daar kwam naar voren dat een op de drie mensen aangeeft wel eens verzekeringsfraude te hebben gepleegd. Dit heeft grote gevolgen, niet alleen voor ons, maar ook voor u als klant.

Wat verstaan wij onder fraude?
Onder fraude verstaan wij: 'het doelbewust benadelen van een verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'.

Voorbeelden van fraude zijn:
- Meer opgeven dan gestolen is;
- Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade;
- Na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal;
- Een nota vervalsen;
- Een inbraak in scène zetten.

Wij leggen elke schademelding zorgvuldig vast om misverstanden te voorkomen. Als we denken dat er iets niet klopt, dan zijn wij verplicht om een onderzoek in te laten stellen.

Maatregelen
Als er fraude in het spel is kunnen er een aantal maatregelen genomen worden zoals:
- Een schade niet vergoeden;
- Een uitgekeerde schade terug laten betalen;
- Extra gemaakte kosten in rekening brengen;
- Een verzekering opzeggen;
- Afscheid nemen van de fraudeur door al zijn verzekeringen op te zeggen;
- Het melden van fraude op de zogenaamde waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren;
- Aangifte doen bij de politie;

Actieve fraudebestrijding
Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg iedereen van mening is dat zij niet de dupe mogen worden van verzekeringsfraude. Via uw premie betaalt u namelijk mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Natuurlijk willen wij dit zo veel mogelijk voorkomen. Een belangrijke reden voor ons om actief aan fraudebestrijding te doen.

Mochten wij de verdenking hebben van verzekeringsfraude, zullen wij de klant per direct informeren en vragen om aanvullende gegevens om deze verdenking uit te kunnen sluiten.