Alicia MGA B.V.

Over Alicia MGA B.V.

Alicia MGA B.V. is als gevolmachtigd agent bevoegd om verzekeringen aan te nemen en vorm te geven. Hierbij wordt het risico gedragen door verschillende verzekeraars. Alicia MGA B.V. draagt de verantwoordelijkheid om te zorgen dat schadeclaims correct en goed worden afgehandeld, in samenwerking met de respectievelijke verzekeraar(s).

Alicia MGA B.V. is onderdeel van Lockhart Holding B.V. en is kandidaat-lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Zij stellen hoge kwaliteitseisen die worden nageleefd door alle leden.

 

De samenwerking tussen Alicia MGA B.V. en Alicia Insurance B.V.

Alicia MGA B.V. werkt uitsluitend samen met verzekeringsmakelaar (‘broker’) Alicia Insurance B.V. om hoogstaande verzekeringsproducten te creëren, onderhouden en distribueren. De producten die Alicia Insurance B.V. aan of via partners aanbiedt zijn door Alicia MGA B.V. ontwikkeld om producten van hoge kwaliteit te behouden, die passen binnen de eisen en stijl van Alicia Insurance B.V.

 

Conflicterende belangen

Alicia MGA B.V. en verzekeringsmakelaar Alicia Insurance B.V. maken deel uit van dezelfde groep bedrijven. Mochten er conflicterende belangen voordoen, dan is de manager van de volmacht verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de juiste stappen worden genomen in overeenstemming met de volgende procedures en instructies.

  1. In geval van conflicterende belangen, wordt de situatie zorgvuldig in kaart gebracht door de manager van Alicia MGA B.V.
  2. De manager besluit welke acties er noodzakelijk zijn, op basis van de procedures (die hieronder).
  3. Als er zich een conflict voordoet tussen twee of meer klanten terwijl er een schade wordt behandeld, dan wordt het afhandelen van de claim deels of geheel overgedragen aan de bijpassende verzekeraar.

De volgende afspraken zijn gemaakt om te zorgen dat conflicterende belangen snel en efficiënt opgelost kunnen worden:

  • De manager van Alicia MGA B.V. is verantwoordelijk voor alles dat te maken heeft met de volmacht.
  • Alicia Insurance B.V. en Alicia MGA B.V. hebben duidelijke afspraken over het accepteren en aanpassen van verzekeringen, en hoe schades afgehandeld worden. Deze processen zijn duidelijk gedefinieerd en worden regelmatig gecontroleerd.
  • Alleen werknemers van Alicia MGA B.V. zijn bevoegd om activiteiten uit te voeren of te accorderen namens de volmachtgevende verzekeraars.
  • Als de afgesproken processen niet genoeg instructie bieden voor een situatie, dan beslist de manager van Alicia MGA B.V. de vervolgacties.
  • Van afgesproken procedures kan alleen worden afgeweken met toestemming van de manager van Alicia MGA B.V.
  • Mocht er moeten worden afgeweken, en valt dit buiten de bevoegdheden van Alicia MGA B.V., dan kan dat alleen met toestemming van de manager van Alicia MGA B.V. en de volmachtgevende verzekeraar.

 

Bij vragen

Voor vragen kun je contact opnemen met Alicia door te bellen of een email te sturen. Alle contactgegevens vind je in de footer onderaan deze pagina.

Alicia MGA B.V. werkt samen met de volgende risicodragers: