Privacyverklaring

Alicia Insurance B.V. en Alicia MGA B.V. respecteren de privacy van hun klanten, prospects, ex-leden en bezoekers van deze site en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder vind je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We verwerken jouw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens:

Alicia Insurance B.V. en Alicia MGA B.V.
Coolsingel 104
3011AG Rotterdam
[email protected]

 

Verwerking persoonsgegevens

Als wij diensten aan jou bieden (via een partner) of als je op een andere manier (persoons)gegevens met ons deelt, zullen wij deze verwerken in onze systemen.

Om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met ons sluit, is het namelijk noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Dit kan ook al nodig zijn in de aanloop naar het afsluiten van die overeenkomst. In dat geval kunnen wij jouw persoonsgegevens ontvangen van een partner waarmee wij samenwerken, zoals een bank of uitzendbureau. Mocht je vragen hebben over die gegevensverstrekking, dan verwijzen wij jou door naar de partner waarvan wij jouw gegevens ontvangen.

Naast de overeenkomst die wij met jou sluiten, zijn wij ook vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken. Daarnaast kan het in bepaalde situaties zo zijn dat wij jouw toestemming nodig hebben of dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dat laatste geval zullen wij ook altijd rekening houden met jouw belangen. Wij kunnen bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang hebben wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens echt noodzakelijk is voor het voorkomen van fraude, maar bijvoorbeeld ook in sommige situaties ten aanzien van onze marketingactiviteiten.

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die onder andere via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, pensioenen, etc.
 • Het opstellen van offertes en overeenkomsten
 • Het afhandelen van schades
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Het voorkomen van fraude bij financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het factureren en overige handelingen voor administratieve doeleinden
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
 • Het optimaliseren, verbeteren en beveiligen van onze website

 

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw adresgegevens
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw geboortedatum
 • Jouw zakelijke gegevens, zoals bedrijfsnaam, -adres, werkzaamheden bij opdrachtgever
 • Financiële gegevens en gegevens van lopende financiële producten
 • Gegevens omtrent jouw schadeverleden
 • Bijzondere persoonsgegevens (deze worden alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van Alicia MGA B.V.)
 • Gegevens omtrent gezondheid
 • Gegevens omtrent een strafrechtelijk verleden

 

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dat kan zijn voor een specifiek doel of omdat de wet dit van ons eist. Dit is normaal gesproken tot vijf jaar nadat onze dienstverlening aan jou geëindigd is. Sommige persoonsgegevens moeten wij zeven jaar bewaren om te kunnen voldoen aan Nederlandse belastingwetgeving.

Als je het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zo lang als dat nodig is om jouw verzoek volledig te beantwoorden en af te handelen.

Als Alicia een schademelding ontvangt, wordt deze geregistreerd. Alicia registreert en verwerkt de persoonsgegevens van de partijen die betrokken zijn bij de betreffende schade. Alicia legt de persoonsgegevens ook vast in het Centraal Informatie Systeem (CIS, www.stichtingcis.nl).

 

Jouw rechten

Onder de AVG heb je een aantal rechten. Zo heb je het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat je die wil controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Onder voorwaarden kun je jouw persoonsgegevens zelfs laten verwijderen. Daarnaast heb je in sommige situaties het recht om onze verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens over te dragen. Ook heb je het recht niet onderworpen te worden aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, dan kun je deze toestemming altijd weer intrekken. Dit heeft geen gevolgen voor onze verwerking van vóór de intrekking.

Ook kun je ons melden dat we jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet meer mogen verwerken voor marketingactiviteiten. Na jouw bezwaar zullen wij ervoor zorgen dat we jou niet meer benaderen voor andere diensten of producten die wij kunnen bieden, naast hetgeen wat je bij ons hebt afgenomen.

Wil je een beroep doen op een van deze rechten, dan kun je ons een verzoek sturen via onze contactgegevens aan het begin van deze pagina. We zullen daar dan binnen vier weken op reageren.

 

Delen met derden

Om onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie uit te kunnen voeren, kan het noodzakelijk zijn dat we soms gegevens moeten delen met derden, bijvoorbeeld andere aanbieders, de partner via wie jij bij ons terecht bent gekomen, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, verzekeraars, zorgverleners, Kifid, toezichthouders en instanties betrokken bij de opsporing en bestrijding van fraude, zoals CIS.

Als dit gebeurt, dan is het om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten of omdat dit van de wet moet. Bij deze derden heb je dezelfde rechten wat betreft jouw gegevens, jij kan ze hiervoor benaderen.

Wanneer wij jouw gegevens aan deze derden verstrekken, zorgen wij ervoor dat jouw privacy voldoende wordt beschermd. Zo zullen wij alleen de echt noodzakelijke gegevens verstrekken en alleen voor specifieke doeleinden. Het kan zijn dat deze derden jouw gegevens ook moeten delen met door hen ingeschakelde derden, maar ook in dat geval zal jouw privacy voldoende worden beschermd. Wij zullen dus nooit zomaar jouw gegevens met derden delen. Jouw gegevens blijven bovendien binnen de Europese Unie en het UK.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens ook delen met derden die in onze opdracht werken, zoals externe ICT-leverancier(s). Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, met daarin afspraken over de omgang met jouw persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Alle medewerkers van ons kantoor hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend. Als je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van jouw gegevens, dan kun je contact met ons opnemen via onze contactgegevens.

 

Cookies

Wij maken op onze website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt.

Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Deze functionele cookies kunnen wij gebruiken zonder jouw toestemming. Wij gebruiken ook tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming via onze cookiebanner.

Je kunt de geplaatste cookies op jouw pc, tablet of mobiele telefoon handmatig verwijderen door je browsergeschiedenis te wissen (bij browserinstellingen). Wanneer je beslist om de cookies in jouw browser te wissen, is het mogelijk dat sommige functies en diensten op onze website niet meer goed werken. Als je meer wilt weten over cookies in het algemeen, verwijzen wij je naar Alles over Cookies.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten en het gaat om jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan vragen wij jou om een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt dit terugvinden in de instellingen van jouw browser.

 

Google analytics

Alicia Insurance maakt ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op, en zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk. Je kan hier meer lezen over Google Analytics en je kan je hier ook op elk moment afmelden voor Google Analytics.

 

Facebook/Twitter/LinkedIn

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en daarmee het delen van jouw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Hier hebben wij geen invloed op, en we zijn hier dan ook niet aansprakelijk voor.

Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en/of LinkedIn om te weten wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van jou verzamelen door klikbuttons.

 

Bij klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kun je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: [email protected]
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van jouw klacht zijn voor jou geen kosten verbonden.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

 

Rotterdam, 10 april 2024