Juridisch

Alicia MGA

De kleine lettertjes, in een groter lettertype.

Over Alicia MGA B.V.

Alicia MGA B.V.
KvK: 24280088
AFM: 12009343
KiFiD: 300.005970

Alicia MGA B.V. is als gevolmachtigd agent bevoegd om verzekeringen aan te nemen en vorm te geven. Hierbij wordt het risico gedragen door verschillende verzekeraars. Alicia MGA B.V. draagt de verantwoordelijkheid om te zorgen dat schadeclaims correct en goed worden afgehandeld, in samenwerking met de respectievelijke verzekeraar(s).

Alicia MGA B.V. is onderdeel van Lockhart Holding B.V. en is kandidaat-lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Zij stellen hoge kwaliteitseisen die worden nageleefd door alle leden.

Onze reactietijden

 • Als je een informatieverzoek indient over je bestaande en/of nieuwe verzekeringen, ontvang je binnen 3 werkdagen een reactie;

 • Als je een verzoek indient om een nieuwe verzekering te accepteren of een bestaande verzekering te wijzigen of te annuleren, ontvang je binnen 3 werkdagen een reactie;

 • Als je een verzoek indient om verzekeringsoverzichten en -documenten te ontvangen, zoals: polissen en verzekeringsbewijzen (van nieuwe en bestaande verzekeringen), ontvang je binnen 3 werkdagen een reactie;

 • Als je een claim bij ons indient of een verzekeringsuitkering van ons aanvraagt, ontvang je binnen 3 werkdagen een reactie;

 • Als je een klacht bij ons indient, ontvang je binnen 3 werkdagen een reactie.

Als we de beloofde 1e reactietermijn niet kunnen halen, laten we je weten wanneer we wel reageren.

De samenwerking tussen Alicia MGA B.V. en Alicia Insurance B.V.

Alicia MGA B.V. werkt uitsluitend samen met verzekeringsmakelaar (‘broker’) Alicia Insurance B.V. om hoogstaande verzekeringsproducten te creëren, onderhouden en distribueren. De producten die Alicia Insurance B.V. aan of via partners aanbiedt zijn door Alicia MGA B.V. ontwikkeld om producten van hoge kwaliteit te behouden, die passen binnen de eisen en stijl van Alicia Insurance B.V.

Volmachten

Alicia MGA B.V. is gevolmachtigde van de volgende verzekeraars:

 • AIG Europe Limited

 • AIG Europe S.A.

 • Chubb European Group SE

 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

 • HDI Global SE

 • HDI Global Specialty SE

 • Markel Insurance SE

 • MS Amlin Insurance SE

 • Amlin Insurance SE

 • Quantum Leben AG

 • UNIQA Versicherung Aktiengesellschaft

Conflicterende belangen

Alicia MGA B.V. en verzekeringsmakelaar Alicia Insurance B.V. maken deel uit van dezelfde groep bedrijven. Mochten er conflicterende belangen voordoen, dan is de manager van de volmacht verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de juiste stappen worden genomen in overeenstemming met de volgende procedures en instructies.

 1. In geval van conflicterende belangen, wordt de situatie zorgvuldig in kaart gebracht door de manager van Alicia MGA B.V.

 2. De manager besluit welke acties er noodzakelijk zijn, op basis van de procedures (die hieronder).

 3. Als er zich een conflict voordoet tussen twee of meer klanten terwijl er een schade wordt behandeld, dan wordt het afhandelen van de claim deels of geheel overgedragen aan de bijpassende verzekeraar.

De volgende afspraken zijn gemaakt om te zorgen dat conflicterende belangen snel en efficiënt opgelost kunnen worden:

 • De manager van Alicia MGA B.V. is verantwoordelijk voor alles dat te maken heeft met de volmacht.

 • Alicia Insurance B.V. en Alicia MGA B.V. hebben duidelijke afspraken over het accepteren en aanpassen van verzekeringen, en hoe schades afgehandeld worden. Deze processen zijn duidelijk gedefinieerd en worden regelmatig gecontroleerd.

 • Alleen werknemers van Alicia MGA B.V. zijn bevoegd om activiteiten uit te voeren of te accorderen namens de volmachtgevende verzekeraars.

 • Als de afgesproken processen niet genoeg instructie bieden voor een situatie, dan beslist de manager van Alicia MGA B.V. de vervolgacties.

 • Van afgesproken procedures kan alleen worden afgeweken met toestemming van de manager van Alicia MGA B.V.

 • Mocht er moeten worden afgeweken, en valt dit buiten de bevoegdheden van Alicia MGA B.V., dan kan dat alleen met toestemming van de manager van Alicia MGA B.V. en de volmachtgevende verzekeraar.

Ons interne beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat grotendeels uit een vast salaris. Deze vaste salarissen zijn marktconform. Werknemers kunnen bovenop hun vaste salaris een bonus ontvangen in de vorm van Stock Appreciation Rights. Deze bonus is nooit groter dan 20% van het vaste jaarsalaris. Voorts zijn ten minste 50% van de criteria die de hoogte van de bonus bepalen kwalitatieve, niet-financiële criteria. Voorbeelden hiervan zijn klantentevredenheid, gedrag, naleving van regels of algemene prestaties op gebieden zoals innovatie of productontwikkeling, of andere gebieden die niet gebonden zijn aan financiële doelstellingen van Alicia. Wij beoordelen onze werknemers regelmatig en sturen hen aan op eervol, betrouwbaar en klantgericht gedrag. Ons beloningsbeleid is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen.

Als je een klacht hebt

Wij behartigen jouw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken, waardoor jij misschien een klacht hebt. In dat geval vragen wij jou dit eerst te melden aan ons. We hebben daarvoor een klachtenregeling: een vaststaande procedure die zorgt dat jouw klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld. Wij streven ernaar klachten binnen 3 werkdagen na ontvangst op te lossen. Een werkdag is een dag van maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen.

Indien wij jouw klacht niet binnen 3 werkdagen kunnen oplossen zullen wij de volgende stappen ondernemen:

 • Wij bevestigen de ontvangst van jouw klacht binnen 3 werkdagen na ontvangst.

 • Wij streven ernaar jouw klacht binnen 14 dagen na ontvangst te beantwoorden.

 • Als wij niet binnen 14 dagen kunnen antwoorden, laten wij je schriftelijk weten wanneer je onze reactie kunt verwachten (binnen maximaal 6 weken).

Komen we er samen niet uit en heeft jouw klacht betrekking op onze financiële diensten? Dan kun je in het geval een een consument bent contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), een onafhankelijke stichting die jouw klacht verder zal beoordelen. Je kunt ze bereiken via:

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 – 355 22 48
E-mail: [email protected]
Website: www.kifid.nl

Aan de behandeling van jouw klacht zijn voor jou geen kosten verbonden.

Gaat jouw klacht over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kun je bereiken via:

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: [email protected]
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van jouw klacht zijn voor jou geen kosten verbonden.

Registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners. Het register van vergunninghouders vind je op www.afm.nl. Voor vragen over toezicht kun je terecht bij het Meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0800 – 540 05 40.

Onze medewerkers, Marijn Moerman (GA0810) en Josina Gommers (GA0290), zijn ingeschreven in het Register Gevolmachtigd Agent. De eisen waaraan de RGA moet voldoen gaan verder dan de Wet op het financieel toezicht en hebben betrekking op het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau. Op www.registergevolmachtigdagent.nl vind je hierover meer informatie.

Aansprakelijkheid

Alicia is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor jou geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van Alicia is beperkt tot het bedrag waarop de door de betrokken rechtspersoon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Alicia zijn van toepassing op de services die we aanbieden. Deze kunnen naar je worden verstuurd, en zijn beschikbaar op onze website.

Nog vragen?

Onze dienstverlening omvat meer dan wij in dit document kunnen vertellen. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan vooral contact met ons op, we helpen je graag. Op alicia.insure vind je altijd de meest actuele versie van onze Dienstenwijzer, onze privacyverklaring en Algemene voorwaarden.

Meer weten over Alicia?

Contact

Alicia Insurance

Coolsingel 104

3011AG Rotterdam

+31 (0)10 899 0432

[email protected]

Volg ons op LinkedIn

Bedrijfsinfo

Alicia Insurance B.V.AFM 12046794KvK 75354608

Alicia MGA B.V.AFM 12009343KvK 24280088

2024 Alicia

Contact

Alicia Insurance

Coolsingel 104

3011AG Rotterdam

+31 (0)10 899 0432

[email protected]

Volg ons op LinkedIn

Bedrijfsinfo

Alicia Insurance B.V.AFM 12046794KvK 75354608

Alicia MGA B.V.AFM 12009343KvK 24280088

2024 Alicia

Contact

Alicia Insurance

Coolsingel 104

3011AG Rotterdam

+31 (0)10 899 0432

[email protected]

Volg ons op LinkedIn

Bedrijfsinfo

Alicia Insurance B.V.AFM 12046794KvK 75354608

Alicia MGA B.V.AFM 12009343KvK 242800882024 Alicia

C